Velge høyere utdanning

Skal du velge din første utdanning, eller vurderer du å bygge på eller ta en annen retning? Prøver du å få oversikt over muligheter eller trenger du en interessekartlegging? Vi veileder om gode verktøy du kan bruke, og kan være en nyttig sparringspartner for deg i valgprosessen.

Hvis du ikke finner ledig time, er det fullt de neste 14 dagene.
Nye timer legges ut fortløpende, men aldri mer enn to uker frem i tid.

Når du har bestilt time får du en bekreftelse på e-post, som inneholder din karriereveileders e-postadresse. Send gjerne noen ord om hva du har av skolegang fra før, hva du ønsker å snakke om, og om det er spesielle fagområder du er interessert i.

Flere av våre veiledere er sertifiserte brukere av InFlow24. Denne enklere gratisversjonen kan du bruke selv.