Jobb og utdanning

For å bedre dine sjanser for å få jobben du ønsker deg, bør du fokusere litt ekstra på kartlegging av dine muligheter i arbeidsmarkedet, CV- og søknadsskriving, og forberedelser til selve jobbintervjuet.

Vi kan hjelpe deg med dette, og flere av våre veiledere er sertifiserte i flere karriereverktøy og har lang erfaring med kursvirksomhet og veiledning av mennesker i en jobbsøkerprosess. På disse sidene finner du nyttige tips til hvordan du kan finne ledig jobb, skrive en god CV og jobbsøknad, og hvordan du best kan forberede deg til jobbintervjuet.

CV, søknad og jobbintervju