Karriereprogram for jobbsøkere

Er du arbeidsledig eller permittert og er på jakt etter ny jobb? Har du søkt en del jobber og ikke blitt innkalt i intervju? Opplever du at det er frustrerende å være alene med alle tanker og grublinger om hvordan du skal lykkes med å lande en ny jobb?

Da kan vårt GRATIS karriereprogram for jobbsøkere, som går over 6 uker, være midt i blinken for deg.

Karriere Oslo tilbyr et karriereprogram for deg som er arbeidsledig eller permittert og som ikke har tilgang på tilsvarende tilbud andre steder. Du har høyere utdannelse på fagskole eller universitetsnivå. Arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du har gode skriftlige og muntlige norskferdigheter på minimum B2 nivå.

Vårt mål er bistå deg til å bli tryggere i å søke jobber. Det gjør vi gjennom å vise deg hvordan du kan kartlegge din kompetanse, slik at du kan synliggjøre det du kan på en måte som gjør deg attraktiv som jobbsøker for mulige arbeidsgivere.

I løpet av programmet vil du bl.a. lære;

  • Om hva kompetanse er og hvordan du kan identifisere og sette ord på din relevante og overførbare kompetanse
  • Hvilke hindringer du kan møte på veien, både av ytre og indre karakter, slik at du bedre kan håndtere dem.
  • Hvordan skrive en profesjonell CV som kommuniserer på en tydelig og klar måte hvem du er, hva du kan og hva du vil.
  • Om arbeidsmarkedet, kanaler og strategier for å finne jobber samt hvordan du kan bruke ditt nettverk.
  • Å analysere stillingsannonser, prioritere og skrive en god søknad som viser hvordan du
    kan bidra til å oppfylle stillingens behov og krav, slik at du blir invitert til intervju.
  • Hvordan du kan vise frem dine beste sider og egenskaper i et intervju på en trygg og
    tydelig måte.

Info om påmelding:

Forventet oppstart er i begynnelsen av september, på tirsdager og torsdager.

Er dette noe for deg? Da er du varmt velkommen til å melde deg på ved å sende en e-post til cathrine.holje@osloskolen.no sammen med den utgaven av CV som du har nå. Skriv gjerne en setning om hvorfor du vil være med i dette karriereprogrammet for jobbsøkere.

Ønsker du å vite mer eller har noen spørsmål om programmet, kan du kontakte oss på e-post.

Her er noen sitater fra tidligere deltagere:

«Dette er noe alle jobbsøkere vil få svært mye ut av»

«Det er én ting å vite at det er mange jobbsøkere, men en annen å være inkludert i et fellesskap
hvor man kan se hverandre og prate sammen»

«Det ga motivasjon, og samtidig med nyttig informasjon fra veilederne, en større trygghet i
søkeprosessen»