Karriereveiledning

Vi tilbyr gratis karriereveiledning til deg som vurderer å ​ta utdanning eller å søke jobb. Du må være over 19 år og bo i Oslo.

Hva kan du forvente?

Karriereveiledning skal være et bidrag til at du selv kan håndtere din egen karriere, også i endring og overganger. Det finnes ingen fasitsvar noen kan gi deg. Vi ønsker å være en nyttig sparringspartner for deg, for at du skal ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg.

Vårt mål er å støtte deg til å se hvilke evner og hvilken kompetanse du har, og å bidra med tips til verktøy du kan bruke for å nå dine mål i arbeidslivet.

I veiledningstimen får du:

 • En nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt.
 • Mulighet til å utforske og reflektere over dine behov og interesser.
 • Mulighet til å kartlegge og reflektere over hva du kan, og hva du er god på.
 • Veiledning på hvor du finner den informasjonen du trenger.
 • Gjennomgang av CV og søknad, og intervjutrening.
 • Støtte og utfordring.

Veiledningstimen varer i 45 minutter, og du bestiller time utfra tema.

Lurer du på noe?

Har du et spørsmål som ikke krever veiledningssamtale?

Send oss en e-post

eller ring 23 47 00 00
og spør etter Karriere Oslo

Vi forventer at du:

 • Er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder.
 • Ønsker å undersøke forskjellige muligheter.
 • Er åpen for innspill og tilbakemeldinger.
 • Forbereder deg mellom timene, som avtalt.
 • Kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid.
 • Gir beskjed om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg.
 • Svarer på en anonym brukerundersøkelse i etterkant.

Tenk gjerne gjennom:

 • Hva ønsker du å få ut av veiledningen?
 • Hvordan vil du beskrive livssituasjonen din?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Hva er det du ikke er fornøyd med?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
 • Hvilken kompetanse eller hvilke egenskaper ønsker du å jobbe med fremover?
 • Hvilke muligheter har du selv tenkt på?
 • Hva skal til for at du skal kunne få til det du vil?