Karriereveiledning

Vi tilbyr gratis karriereveiledning til deg som vurderer å ta utdanning eller å søke jobb. Du må være over 19 år og bo i Oslo.

Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å sette deg i stand til å håndtere din egen karriere, også i endring og overganger. Vi kan ikke gi deg noen fasitsvar, men vi ønsker å være en nyttig sparringspartner for deg, for at du skal ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg. Vårt mål er å støtte deg, både til å se hvilke evner og hvilken kompetanse du har, og bidra med tips til verktøy du kan bruke for å nå dine mål i arbeidslivet.

I veiledningstimen får du:

  • en nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
  • mulighet til å utforske og reflektere over dine behov og interesser
  • mulighet til å kartlegge og reflektere over hva du kan, og hva du er god på
  • veiledning på hvor du finner den informasjonen du trenger
  • gjennomgang av CV og søknad, og intervjutrening
  • støtte og utfordring

Veiledningstimen varer i 45 minutter, og du bestiller time utfra tema.

Les mer om hva vi forventer av deg og hva du må gjøre før veiledningstimen.