Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger når du bestiller time hos Karriere Oslo

Aksept av personvernerklæringen

Ved å merke av for «Jeg godtar betingelsene i personvernerklæringen» aksepterer du vilkårene i denne erklæringen og godtar at registrering og behandlingen av dine opplysninger skjer i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Disse opplysningene samler vi inn

  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Fødselsdato
  • Antall år utdanning
  • Hva du vil ha veiledningstime om

Formålet for behandling av personopplysninger

Utdannningsetaten/Karriere Oslo benytter personopplysningene for å administrere og planlegge veiledningstimer.

  • Identifikasjon ved bestilling av time
  • Planlegging av veiledningstime
  • Gjennomføring av veiledningstime

Kommunikasjon

Du som bestiller time godtar å motta kommunikasjon fra Utdanningsetaten/Karriere Oslo i elektronisk form vedrørende din bruk av tjenesten.

Hjemmelsgrunnlag og samtykke

Timebestilling hos Karriere Oslo er frivillig. For å kunne administrere timebestillinger har Karriere Oslo behov for å behandle personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til behandlingen av personopplysninger vil du ikke kunne benytte deg av tilbudet.

Denne personvernerklæring regulerer forholdet mellom deg som velger å benytte denne tjenesten og Utdanningsetaten/Karriere Oslo.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du gjør en timebestilling på denne siden, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg selv, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det er norske lover som gjelder. Behandling av personopplysninger er regulert av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften).

Kontaktinformasjon

Karriere Oslo
Utdanningsetaten (org.nr. 976820037)
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

E-post: personvern@ude.oslo.kommune.no

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Utdanningsetaten/Karriere Oslo i Oslo kommune.

Henvendelser

Har du spørsmål om innsyn eller krav om retting eller sletting av opplysninger, ta kontakt via e-post, merk henvendelsen med «Karriere Oslo»: personvern@ude.oslo.kommune.no.

Behandling av personopplysninger ved besøk på nettsiden

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Statistikk fra Google Analytics

Karriere Oslo benytter  Google Analytics for å generere statistikk over besøk på karriere.oslo.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Google Analytic sletter IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.