Takk for bestillingen!

Velkommen til karriereveiledning på telefon eller Teams

Du har bestilt time

Telefonveiledning: Vi ringer deg når møtet starter
Teamsveiledning: Du får tilsendt en lenke på e-post på forhånd

Før timen

For å forberede deg til veiledningstimen, bør du tenke gjennom disse spørsmålene:

  • Hvordan vil du beskrive livssituasjonen din?
  • Hva er det du ikke er fornøyd med?
  • Hva ønsker du å få ut av veiledningen?
  • Hvilke ønsker har du for fremtiden?
  • Hva skal til for at du skal kunne få til det du vil?
  • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
  • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
  • Hvilken kompetanse eller hvilke egenskaper ønsker du å jobbe med fremover?
  • Hvilke muligheter har du selv tenkt på?

Les mer om hva vi forventer av deg når du kommer til veiledningstime