Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å studere eller arbeide i Norge? Vi informerer om godkjenningsordninger og opptakskrav, og veileder om hva du kan gjøre for å tilpasse din kompetanse til det norske arbeidsmarkedet.

Hvis du ikke finner ledig time, er det fullt de neste 14 dagene.
Nye timer legges ut fortløpende, men aldri mer enn to uker frem i tid.

Når du har bestilt time får du en bekreftelse på e-post, som inneholder din karriereveileders e-postadresse. Send gjerne en CV, en kort beskrivelse av din utdanning og noen ord om hva du ønsker veiledning om.

Godkjenning av utenlandsk utdanning

Kort informasjonsfilm om hvordan man søker om godkjenning av høyere utdanning fra et annet land. Les mer på hkdir.no

Søke høyere utdanning

Kort informasjonsfilm om å søke på universitet, høyskole og fagskole i Norge, med vitnemål fra et annet land. Les mer på samordnaopptak.no.