Ta grep om egen karriere

Karriere Oslo har laget podcast og nettkurs rettet mot deg som skal gjøre utdanningsvalg, eller er jobbsøker, eller prøver å orientere deg i arbeidsmarkedet. Innholdet gir tips og støtte på din karrierevei. Vi håper at vi kan inspirere deg til å ta valg som er riktige for deg.

Podcast

Hver episode tar for seg relevante temaer for karriere, slik som selvinnsikt, usikkerhet, utdanningsvalg, jobbsøking og valg generelt. Karriereveileder Adine Dørum snakker om disse temaene med ulike gjester. Gjestene er mennesker som ønsker å dele av sine erfaringer, eller fagpersoner. Nedenfor er et utvalg, hele podcasten finner du på Spotify.

Nettkurs

Nettkursene er laget i små episoder, på 10-15 minutter. Du kan gjerne se alle episodene i en serie, eller bare plukke det du er mest interessert i. Vi planlegger flere kurs, som legges ut løpende. Trykk på cc for å få filmene tekstet.

Omstilling

I løpet av livet opplever vi mange overganger, hvor vi er nødt til å omstille oss og velge på nytt. Her får du tips til gode strategier for hvordan du kan håndtere slike situasjoner.

Håndtere egen karriere

Du og arbeidsmarkedet

Utforske dine muligheter

CV

De fleste arbeidsgivere leser en CV ganske raskt, derfor er det viktig å ha en ryddig CV som treffer godt. Her får du praktiske tips om hvordan du kan synliggjøre din kompetanse.

En CV å være stolt av!

Fra generell til spisset CV

Hva bør CV-en inneholde?

Om «hull i CV-en», og tips og triks

Søknad

Søknaden skal være et direkte svar på stillingsannonsen, ikke en gjentagelse av det som står i CV-en. Her får du tips til hvordan du kan utdype din motivasjon og vise med eksempler at du vil gjøre en god jobb i akkurat denne stillingen.

En søknad som treffer

Synliggjør motivasjonen din

Om åpen søknad, og sjekkliste

Intervju

Arbeidsgivere er i hovedsak opptatt av tre ting: Kan du utføre oppgavene i stillingen? Er du motivert? Passer du inn? Her får du tips til forberedelser du kan gjøre før et intervju.

Forberedelse og forventninger

Forskjellige typer intervju

Spørsmål som kan komme

Kroppsspråk og vanskelige tema

Profil på LinkedIn

På LinkedIn har du mulighet for å profilere deg selv og din egen kompetanse, utvide nettverket ditt og oppdatere deg faglig. Her finner du tips både for enkel og avansert bruk.

Hvorfor bør du være på LinkedIn?

Åtte steg til en god profil

Algoritmer og LinkedIn

Tips og triks for aktive brukere

Veier til studiekompetanse eller fagbrev

Er du voksen og ønsker å vite hvordan du kan fullføre din studiekompetanse? Eller lurer du på om du kan ta et fagbrev? Disse korte filmene gir deg en oversikt over muligheter.

Veier til studiekompetanse

Yrkesfag for voksne

Vurdering av realkompetanse

Utdanning og jobb i Norge

Det kan være vanskelig å finne ut av muligheter for utdanning og jobb i et fremmed land. Disse fem korte filmene er laget spesielt for deg som har bakgrunn fra et annet land enn Norge. Trykk på cc for å få filmene tekstet.

Utdanningssystemet i Norge

Godkjenning av høyere utdanning

Søke fagskole/høgskole/universitet

Finne jobb i Norge

Sett ord på din kompetanse

Andre nettkurs

Kompetansekartlegging