Webinarer

Hør på våre webinarer. Sendingene starter etter ca. 6 minutter.

Webinar

Kompetansekartlegging

Sliter du med å sette ord på det du kan? Vet du ikke helt hvor du kan jobbe med det du har lyst til? Ønsker du et verktøy du kan bruke for å finne den rette jobben for deg?

Å være bevisst sin kompetanse er en forutsetning for å uforme en god og tydelig CV og søknad, og for å gjøre et godt intervju. Webinaret er åpent for alle, men passer best for deg som har en utdanning og/eller arbeidserfaring.

Webinar

CV- og søknadsskriving

Opplever du at du ikke blir kalt inn på intervju? Synes du det er vanskelig å skille deg ut som jobbsøker? Ønsker du hjelp til å se hvordan du kan spisse CV og søknad til den enkelte jobben du søker på?

En relevant CV og en søknad hvor din motivasjon og kompetanse kommer tydelig frem er viktig for å overbevise arbeidsgiver. Webinaret er åpent for alle, og passer særlig for deg som er aktiv jobbsøker.

Webinar

Praksiskandidatordningen

Med 5 års arbeidspraksis kan du ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Denne korte videoen forklarer deg hvordan du gjør det.